Ветеринарна клиника

Денонощна ветеринарна клиника Вива-вет, основана 1991 година. Специализирана в извършването на всички ветеринарно-медицински дейности: ваксинации, обезпаразитяване, поставяне на микрочип, издаване на паспорти и международни сертификати, параклинични изследвания, ехографска и рентгенографска диагностика, анестезиология, хирургия, реанимация, стационар, стоматология, изследване на урина, дерматологични микробиологични изследвания.

Грижата за пациентите се осигурява от високо квалифициран персонал от ветеринарни лекари, лаборанти, рентгенолози и стажанти под ръководството на Ст.н.с. д-р Бойко Георгиев, ДВМ.